Tankar kring dyslexi

När en dyslektiker skriver blir det oftast lite tokigt om ens läsbart.
När en dyslektiker läser blir det oftast lite tokigt om det nu blir något läst alls.
När en dyslektiker läser det som en annan dyslektiker har skrivit då?

Då kan det bli hur som helst – men det gör inget, bara de inte frågar varandra om vad de menar. Den ena är ju nöjd med det den skrivit och den andre med hur det har uppfattats.

Och billigt blir det med litteratur, samma bok uppfattas ju på helt olika sätt varje gång den läses om.

%d bloggare gillar detta: